Vidaxl.nl is een internationale online retailer. Ze biedt alles aan voor een huis, tuin, garage en klussen.
Vidaxl.nl’s kracht ligt in het aanbieden van betaalbare producten, om zo voor alle klanten ‘groots leven voor weinig’ mogelijk te maken.
Door zo efficiënt en kostenbesparend mogelijk te werk te gaan, is Vidaxl.nl constant bezig de producten toegankelijk te maken. Namelijk voor zoveel mogelijk consumenten in Europa.

Alle processen gemoeid met Vidaxl.nl’s producten en bedrijfsvoering, zoals productontwikkeling en inkoop, marketing & verkoop, logistiek en klantenservice, worden ‘inhouse’ volledig beheert.
Hierdoor heeft Vidaxl de volledige controle over product functionaliteiten, kwaliteit en kosten.
Ze bieden altijd gratis verzending en retour aan en men kan ervoor kiezen om achteraf te betalen.
Alle producten worden binnen 3 werkdagen bezorgd.